Regulamin

REGULAMIN Regulamin § 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie: Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu,...